Dokumenty ke stažení

02 Vnitřní řád

Vnitřní řád zdravotnického zařízení upravuje běžné pracovní postupy a vztahy mezi lékařem, zdravotní sestrou a pacientem stáhnout

03 Ceník služeb

Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění stáhnout

04 Varianty služeb

Možnosti volby mezi základní a ekonomicky náročnější variantou některých druhů zdravotních služeb stáhnout

05 Rizikové služby

Seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí zdravotnické zařízení vyžaduje písemný souhlas nebo nesouhlas stáhnout

06 Souhlas se službou

Formulář - Souhlas pacienta nebo zákonného zástupce s poskytnutím zdravotní služby stáhnout

07 Nesouhlas se službou

Formulář - Nesouhlas pacienta nebo zákonného zástupce s poskytnutím zdravotní služby stáhnout

08 Určení osob

Formulář - Určení oprávněných osob, které mohou přijímat informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta stáhnout